ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

دبیر علمی : مهندس احمد امینی مدیر کانه آرایی و فرآوری مواد
 

کمیته اجرایی

 دکتر سید عباس فاضلی : رئیس گروه فرآوری

دکتر امیر رضا محمدی: معاون مدیر کانه آرایی و فرآوری

فریبا حلمی : کارشناس مسئول آمار و اطلاعات


  کمیته علمی و داوران

 
مهندس احمد امینی: مدیر کانه آرایی و فرآوری مواد

دکتر سید عباس فاضلی : رئیس گروه فرآوری

دکتر محمد نوع پرست: استاد کانه آرایی دانشکده معدن دانشگاه تهران

دکتر امیر رضامحمدی: معاون مدیر کانه آرایی و فرآوری مواد

مهندس محسن محمد خانی: رئیس گروه کانه آرایی

دکتر سید ضیاءالدین شفایی : رئیس دانشکده معدن دانشگاه تهران

دکتر علی اکبر فرزانگان:
استاد کانه آرایی دانشکده معدن دانشگاه تهران

دکتر محمود عبداللهی: رئیس گروه معدن دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اکبر عبدالله زاده: ا
ستاد کانه آرایی دانشکده معدن دانشگاه امیر کبیر

دکتر محمد مهدی سالاری راد:
استاد کانه آرایی دانشکده معدن دانشگاه امیر کبیر 

دکتر بهرام رضایی: مدیر کل پژوهشی دانشگاه امیر کبیر

دکتر مهدی ایران نژاد: معاونت پژوهشی دانشگاه امیر کبیر

دکترمحمد جواد کلینی: رئیس گروه پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

دکترمحمدرضا خالصی : مدیر گروه فرآوری دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

مهندس محمد حسین دره بیدی: مشاور شرکت زر معدن اختران

دکتر صمد بنیسی:
استاد کانه آرایی دانشکده معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر عباس سام : هیئت علمی دانشگاه  شهید باهنر کرمان

دکتر علی دهقان: 
هیئت علمی دانشگاه  یزد

مهندس غلامرضا ملاطاهری: کارشناس خبره دفتر معادن فلزی شرکت ایمیدرو


مهندس هادی عبدالهی: هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد مسینایی: استاد دانشگاه بیرجند

مهندس رضا آصفی: هیئت علمی و کارشناس ارشد بازنشسته

دکتر پرویز پورقهرمانی: استاد دانشگاه سهند تبریز

دکتر حسن حاجی امین شیرازی:
استاد کانه آرایی دانشکده معدن دانشگاه باهنر کرمان

دکتر علی فضلوی: استاد دانشگاه قزوین

دکتر غلامرضا کریمی:
استاد دانشگاه قزوین

دکتر علیرضا یار احمدی بافقی:  استاد دانشگاه یزد

دکتر رضا دهقان سیمکانی: استاد  دانشگاه یزد
تاریخ درج : چهارشنبه 25 دى 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 4519
آخرين تاريخ بازديد :28 مرداد 1397  7:1
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :